Microsoft Sharepoint Server (On Premises, Cloud)

Microsoft Sharepoint Server

SharePoint je web platforma za saradnju koja se integriše sa Microsoft Office. Pokrenut 2001. godine, SharePoint se prvenstveno prodaje kao sistem za upravljanje dokumentima i sistemom za skladištenje, ali je proizvod visoko konfiguriran i upotreba se značajno razlikuje između organizacija. Microsoft navodi da SharePoint ima 190 miliona korisnika preko 200.000 klijenata.

Share Point karakteristike:
- Skladištenje i dijeljenje fajlova-foldera
- Intranet i timski sajtovi
- Društvena mreža preduzeća
- Usluge sadržaja
- Automatizacija poslovnih procesa
- Upravljanje dokumentima

Sa obzirom da je SharePoint platforma sa neograničenim funkcionalnostima, sa profesionalnim znanjem našeg tima do sada smo razvili sledeće web sajtove:
- Interni portal ( sa pod sajtovima za sektore unutar organizacije)
- Call centar
- Elektronske kompenzacije
- Projekt menadžment
- IT support (Help desk)