Microsoft Dynamics NAV

  • Upravljanje finansijama
  • Prodaja i marketing
  • Planiranje nabavke
  • Magacinsko poslovanje
  • Proizvodnja
  • Servis
  • Planiranje resursa
  • Kadrovska evidencija

Upravljanje finansijama nije samo računovodstveni alat. Uz pomoć pravovremenih informacija igra veliku ulogu u otkrivanju finansijskih mogućnosti i pomaže donošenju argumentovane poslovne odluke. Svojim sastavnim dijelovima čini jednu funkcionalnu cjelinu koja pokriva sve računovodstvene standarde. S obzirom da je NAV centralizovan ERP, sve finansijske analize su dostupne u realnom vremenu.

Prodaja i marketing pokriva kompletan proces prodaje i planiranja prodaje. Olakšava praćenje ciljanih grupa kupaca, upravljanje potraživanjima te olakšava organizaciju kampanja i marketinških aktivnosti.

Planiranje nabavke pokriva kompletan proces praćenja i planiranja nabavke. Obezbjeđuje efikasno upravljanje procesom nabavke, odabira proizvoda, dobavljača, evidenciju dugovanja poslovnih odnosa, nabavnih cijena i svega ostalog.

Magacinsko poslovanje pruža veliki niz mogućnosti organizacije logističkih procesa. Olakšava organizaciju skladišnog prostora, te svih kretanja robe unutar ili van skladišta.

Servis obezbjeđuje evidenciju u sve uslužne aktivnosti preduzeća. Pojednostavnjuje obradu zahtjeva klijenta te planiranje i preraspodelu raspoloživih resursa. Kroz Microsoft Dynamics NAV, zaposleni mogu da predviđaju i planiraju potrošnju zaliha, upravljaju ugovorima u servisu, kontrolišu troškove, i prate servisne operacije.

Kadrovska evidencija predstavlja centralizovanu bazu svih zaposlenika. Omogućava upravlajnje ljudskim resursima, te planiranje i evidenciju odsustva