Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics je linija familijarnih i prilagodljivih rješenja napravljenih da rade s Microsoft softverima, olakšavajući prilagođavanja i smanjujući rizik prilikom implementacije novih rješenja. Dynamics rješenja automatizuju i usmjeravaju finansijske, biznis i prodajne procese u cilju što uspješnijeg vođenja poslovnih procesa.

Microsoft Dynamics CRM je softverski paket za upravljanje odnosom s klijentima, gdje je korisnik fokus softverske aplikacije. Njegova namjena je da pruži što efikasniju korelaciju s klijentima, od unošenja i kvalifikacije kontakta ili partnera, praćenj i unapređivanje procesa prodaje i marketinških kampanja, do održavanja konzistentnosti sistema za podršku korisnicima.

Sa Sales, Marketing i Service modulima predstavlja jedinstvenu operativnu platformu koja omogućava upravljanje klijentima, od prvog kontakta kroz proces prodaje do finalizacije prodajnog ciklusa.

CRM može pomoći da se smanje troškovi i poveća profitabilnost organizacijom i automatizacijom poslovnih procesa, bilo da se radi o uslužnim djelatnostima, prodaji ili marketingu. CRM rješenja mogu povećati povrat od ulaganja (ROI) kroz automatizaciju marketinga, prodaje i servisa.