LS Retail je softversko rješenje za maloprodaju, ugostiteljstvo i benzinske pumpe, izgrađeno kao vertikala poslovnog sistema Microsoft Dynamics NAV, izgrađena na Microsoft platformi. Ona pokriva sve ključne procese u maloprodaji, ugostiteljstvu i benzinskim pumpama, te omogućuje njihovo automatsko praćenje.

Poslovno rješenje LS Retail prevedeno je na 33 svjetska jezika, između ostalih na srpski, hrvatski i slovenski jezik, a kroz globalnu mrežu od 120 sertifikovanih partnera distribuirano je u više od 60 zemalja, sa gotovo 2.000 kompanija u preko 39.000 trgovina i više od 80.000 POS terminala. LS Retail je globalni lider maloprodajnih rješenja za Microsoft Dynamics NAV.

 
  • LS Retail;
  • LS Hospitality;
  • LS Forecourt.

LS Retail kao kompletno rješenje za maloprodaju:

  • podiže produktivnost;
  • osigurava jednostavnu vizualizaciju, izradu tablica, izvještaja;
  • omogućuje djelotvorne i transparentne poslovne procese na zadovoljstvo korisnika;
  • omogućuje rast poslovanja.