Antivirus Management

Sposobni antivirusni softver je prvi korak u zaštiti hardvera, podataka, e-pošte, virtualnih okruženja i vlasničkih informacija vaše kompanije. Nudimo implementaciju kao i administraciju proizvoda sa moćnim centralizovanim upravljačkim kontrolama kojima se može pristupiti na licu mesta ili odvojeno za upravljanje i nadgledanje sigurnosti krajnjih tačaka.

Antivirusna riješenja koja implementiramo:
- Bitdefender
- Kaspersky
- Trend Micro
- Sophos